تبلیغات
تغذیه سالم - درد زانو- خواص خربزه
تغذیه سالم
عقل سالم در بدن سالم است .
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درد زانو 


✅این معجون عالی راازدست ندهید:
 طرز تهیه : یک قاشق چایخوری پودر دارچین +یک قاشق چایخوری پودر زنجبیل + یک یا دو قاشق مرباخوری عسل +یک لیوان شیر(کسانی که نمیتوانند شیر بخورند،میتوانند با اب جوش و یا چای سبز که سرشار از آنتی اکسیدان است و درد آرتریت را کاهش می دهدو نیکوتین موجود در چای سبز مسکن خوبی برای درد زانو میباشد) .میل کنند..

شیر و زنجبیل و دارچین را با هم می‌‌جوشانیم (۱ دقیقه)
سپس کمی که سرد شد با عسل مخلوط کرده میل کنید.

اگر افرادی که از درد زانو و ورم مفاصل رنج می‌برند از این مخلوط به طور منظم استفاده کنند، می‌توانند اثرات تسکین درد مداوم خود به طور معجزه اسا مشاهده کنند.بررسی‌ها نشان داده است افرادی که به علت این بیماری قادر به راه رفتن نبودند، پس از مصرف یک ماه از این مخلوط، توانستند،هر روز بهتر از روز قبل و بعد از یکماه بدون هیچ دردی شروع به راه رفتن کنند.بنابر این برای درمان درد زانو و مفاصل خود ،مصرف این معجون شفا دهنده را تا زمان بهبودی کامل استفاده کنید،تا معجزه ان را ببینید.
لطفا به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از این تجربه مفید استفاده کنند.


نتیجه تصویری برای زیبا ساز وبلاگمیوه


باخواص خربزه: آشنا شوید:
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ
ﻣﻌﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺐﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﺧﺮﺑﺰﻩ 10 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ 50 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺁﺏ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺭﻭﺯﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ
ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻨﺪﺍﺯﻳﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻭﺩ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻼﻱ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﭘﺎﻙ
ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺧﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﺍ 2 ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮﺍ ﻛﻤﻚ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺳﺮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ
ﺭﻭﺩﻩﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻳﻚ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻲﺣﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺳﻮﺩﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺭﻭﺩﻩﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺨﻢ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻛﺮﻡ ﻛﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮔﺮ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺮﺑﺰﻩ
ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ
ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺷﺪﻩ ﺧﻨﺜﻲ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﺨﻢ ﺑﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻋﺼﺎﺏ
ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‌A ، B1 ، B2 ، B6 ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C
ﺍﺳﺖ.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
Nahid Rezai
شنبه 27 تیر 1394
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگلگوگل

ابزار پرش به بالا

نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by itwebsite.ir

porbazdid
پربازدیدترین مطالب
روزنامه آهنگ
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای تغذیه سالم محفوظ است