تبلیغات
تغذیه سالم - دانستنیهایی در باره ی میوه ی گیلاس- مضرات خوابیدن با آرایش
تغذیه سالم
عقل سالم در بدن سالم است .
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

میوه

گیلاس

طبع آن سرد و تر است.

برای زیبا شدن پوست گیلاس را له كنید روی پوست بگذارید بعد از 20 دقیقه پوست را بشوئید خستگی پوست را از بین می‌برد.

كسانی كه می‌خواهند لاغر شوند صبحانه فقط 200 گرم گیلاس بخورند یا اینكه نیم ساعت قبل از غذا گیلاس بخورند.

كسانی كه دیابت دارند در هفته چند وعده غذای خود را اختصاص به گیلاس دهند.

گیلاس صفرابر است.

برای كسانی كه سنگ كلیه و مثانه دارند 9 گرم مغز هسته گیلاس با 1 گرم رازیانه در یك لیتر آب جوشانده هر 4 ساعت یك لیوان میل كنند.با احتیاط استفاده شود چون سمی است.

مكیدن صمغ درخت گیلاس نرم كننده سینه می‌باشد و سرفه را درمان می‌كند.

مكیدن صمغ درخت گیلاس رنگ چهره را باز می‌كند.

گیلاس حاوی كلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، كلر ، سدیم ، منیزیم ، گوگرد و به مقدار قابل توجهی آهن است همچنین دارای كبالت ، مس ، منگنز و روی می‌باشد.

خوردن گیلاس بداخلاقی را به خوش اخلاقی تبدیل می‌كند.

خوردن گیلاس دفع كنندة سموم بدن و تصفیه كننده خون است.

كسانی كه ورم مفاصل و رماتیسم و یا نقرس دارند گیلاس را در رژیم غذایی خود قرار دهند.

مصرف گوشت و مواد گوشتی خون را اسیدی می‌كند بهترین تعدیل كنندة آن گیلاس است. دو ساعت بعد از غذا خورده شود.

گیلاس را همیشه یك ساعت قبل از غذا بخورید.

برای درمان برونشیت 30 گرم دم گیلاس را در یك لیترآب سرد بریزید و به مدت 5 دقیقه بجوشانید سپس این جوشانده را به 250 گرم گیلاس اضافه كنید و بگذارید دم بكشد آن گاه آن را صاف كرده در طول روز كم كم بخورید.

برای درمان یبوست 20 تا 30 گرم برگ درخت گیلاس را در یك لیتر شیر جوش جوشانده و به مدت 20 دقیقه دم كنید. سپس صاف كرده با عسل شیرین كنید و روزی 3 تا 4 فنجان بنوشید.

جوشاندة دم گیلاس برای ورم مثانه، سنگ كلیه ، ورم مجاری ادرار مفید است. روش استفاده ماننده شماره 16 می‌باشد.

گیلاس ضدآرتروز است.

برای كسانی كه میگرن دارند. هنگامی كه درد میگرن شروع می‌شود گیلاس را له كنید و روی پیشانی خود بگذارید.

كسانی كه تصلب شرائین دارند در فواصل غذا آلبالو و گیلاس را با هم بخورند.

كسانی كه حبس‌البول شده‌اند 30 گرم دم گیلاس را در یك لیتر آب 10 دقیقه جوشانده هر 4 ساعت یك لیوان میل كنند.

خوردن گیلاس از پیری زودرس جلوگیری می‌كند.

خوردن گیلاس بعد از غذا باعث ایجاد جرم معده می‌گردد و نفخ هم می‌آورد.

اگر بعد از خوردن گیلاس آب خورده شود باعث نفخ معده می‌شود.

مجدداً تكرار می‌شود هیچ گاه بالای نان و غذا گیلاس خورده نشود مخصوصاً نان و پنیر.
 Narvansoft.ir
 ﻣﻀﺮﺍﺕ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ
ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ
ﻧﺪﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﺩﺗﯽ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﺧﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﺪ ﺗﺎ
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎﻥ 10 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻫﺮﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭽﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﮋﻩ
ﺁﺳﯿﺐﺯﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﯾﻤﻞﻫﺎﯼ ﺿﺪﺁﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﮐﺸﺶ ﺩﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﮋﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﮋﻩ ﻭ ﮐﻢﭘﺸﺘﯽ ﺁﻥ
ﺷﻮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺭﯾﻤﻞ ﺿﺪﺁﺏ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﺱ ﻣﮋﻩ ﺑﺎ
ﺑﺎﻟﺶ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﮋﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﯾﺰﺵ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﭼﻄﻮﺭ؟
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻢ
ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻤﺎﻟﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ
ﭘﻠﮏ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﻡﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ، ﮐﺮﻡﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﮑﯿﮏ ﭼﻄﻮﺭ؟
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﺮﻡﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﻡﻫﺎﯼ
ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺣﺘﯽ ﺿﺪﺁﻓﺘﺎﺏ ﯾﺎ ﺭﮊ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﭘﺎﮎﮐﻦ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺯ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺮﻡ ﻣﺮﻃﻮﺏﮐﻨﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﺮﻡ ﺷﺐ ﯾﺎ ﮐﺮﻡ ﺩﻭﺭ
ﭼﺸﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ .
ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ؟
ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﺎﺭﺝ ‌ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ،
ﺁﻟﻮﺩﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮﺵ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻭ ﺍﮔﺰﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ، ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼ ﮐﺮﻡﭘﻮﺩﺭﻫﺎﯼ
ﮔﺮﯾﻢ، ﺟﻠﻮﯼ ﺭﻃﻮﺑﺖﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﯿﻨﻪﺳﺎﺯ
ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍﯾﺶ
ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻤﺎﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﺯﻧﺪ؟
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ 2-3 ﺳﺎﻋﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﻃﻮﺏﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ
ﺿﺪﺁﻓﺘﺎﺏﻫﺎ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﻡﭘﻮﺩﺭ ﻭ
ﮐﺮﻡﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮔﺮﯾﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺟﺸﻦ ﻭ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﻭﯼ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮐﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻭ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩ. ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﻢ ﺣﺘﯽ
ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪﺍﯾﺪ ﻛﻤﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻀﺮﺍﺕ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺗﺎﻣﻞ
ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ . ﺁﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﻣﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﯼ
ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﻭ ﺑﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺷﺐ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﻮﺩﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﯼ ﮊﻝ ﻭ
ﺗﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ، ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﻨﺪ، ﻣﺪﺕ
ﺗﻤﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺸﻚﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻀﺮ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﯼ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ .
                        @hitanabot مشاور زیبایی

با تشکر : رضایی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
Nahid Rezai
شنبه 27 تیر 1394
یکشنبه 4 مرداد 1394 03:44 ب.ظ
سلام وب خوب و به روزی داری. امیدوارم همیشه اینجور باشه. آدم یه همچین وبایی رو می بینه از وب خودش ناامید میشه! می تونی وبت رو تو انجمن ما معرفی کنی تا بقیه هم استفاده کنن.
من بهت سر زدم اگه شما هم دوست داشتی به سایت ما سر بزن.
ممنون

«شما هم کارت شارژ رایگان میخواهید؟
وارد شوید کارت شارژ رایگان دریافت کنید.»

www.SasanSMS.ir
کامل ترین آرشیو اس ام اس

www.SasanSMS.ir/Forum
متفاوت‌ترین انجمن سرگرمی و تفریحی
شنبه 27 تیر 1394 08:52 ب.ظ
فروش سرور مجازی ایران,فروش سرور,تیم اسپیک,فروش سرور تیم اسپیک,پارس وی دی سی,اسیا تک,خرید سرور مجازی,خرید سرور,خرید سرور ارزان
شنبه 27 تیر 1394 06:57 ب.ظ
با پرداخت 2000 تومان در ماه میتوانید فیلم و سریال های جدید و به روز را دانلود کنید با سرعت بالا و با قابلیت دانلود شبانه فقط 2000 تومان در ماه یعنی با 2000 تومان به مدت یکماه دانلود کن حال کن...

www.tree.vistablog.ir
شنبه 27 تیر 1394 04:31 ب.ظ
حتی اگر بهار هم باشد این افکار شماست که گل ها را رشد میدهد
نه فصل بهار !

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
Nahid Rezaiبا سلام ممنون از نظرات مکرر شما در این وب لاگ شما در این وب لاگ لینک شده اید با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگلگوگل

ابزار پرش به بالا

نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by itwebsite.ir

porbazdid
پربازدیدترین مطالب
روزنامه آهنگ
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای تغذیه سالم محفوظ است